1.
Bocian-Waszkiewicz B. Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2). Student Niepełnosprawny [Internet]. 9 lipiec 2021 [cytowane 19 czerwiec 2024];13(13(6):143-7. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469