1.
Pytka L. O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej . Student Niepełnosprawny [Internet]. 9 lipiec 2021 [cytowane 19 czerwiec 2024];13(13(6):13-32. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457