1.
Kiczko-Kamut P. „Plastusiowa rączka” − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała. Student Niepełnosprawny [Internet]. 9 lipiec 2021 [cytowane 23 wrzesień 2023];14(14(7):217-20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451