1.
Lisowska M. Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku. Student Niepełnosprawny [Internet]. 9 lipiec 2021 [cytowane 19 lipiec 2024];14(14(7):163-72. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443