1.
Tzarkova O, Rabota T. Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте. Student Niepełnosprawny [Internet]. 9 lipiec 2021 [cytowane 1 październik 2023];14(14(7):141-5. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2441