1.
Kriviradeva B, Stoynova A. The Impact of Manаgement on the Effectiveness in Socioeducational Institutions . Student Niepełnosprawny [Internet]. 9 lipiec 2021 [cytowane 20 czerwiec 2024];14(14(7):91-104. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2436