1.
Zacharuk T. Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Student Niepełnosprawny [Internet]. 4 lipiec 2021 [cytowane 5 czerwiec 2023];15(15(8):13-2. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401