Koziej, Sławomir. „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WSPIERANIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 16(23) (wrzesień 29, 2023). Udostępniono luty 27, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3395.