Kosznik-Osowicka, Paulina. „ZAMIEŃMY TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI! CZYLI O TRUDNOŚCIACH DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1-3 JAKO WYZWANIU DLA NAUCZYCIELI”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 16(23) (wrzesień 29, 2023). Udostępniono luty 27, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3394.