Gorczyca, Marlena. „AKCEPTACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARUNKACH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 16(23) (wrzesień 29, 2023). Udostępniono luty 27, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3385.