Daniel Polihronov. „THE BULGARIAN LEGAL FRAMEWORK DETERMINING THE SPECIFICITY OF PEDAGOGICAL WORK”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 16(23) (wrzesień 29, 2023). Udostępniono luty 27, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3383.