Żuraw, Hanna. „EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 22(15) (grudzień 1, 2022). Udostępniono marzec 23, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3012.