Miałkowska-Kozaryna, Milena. „NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 22(15) (grudzień 1, 2022). Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3011.