Zheleva, Elena. „FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN HEALTH CARE SPECIALISTS FOR WORKING WITH CHILDREN AND ADULTS WITH SPECIAL NEEDS”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 22(15) (grudzień 1, 2022). Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3010.