Gaweł-Luty, Elżbieta, i Renata Lemańczyk. „SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 22(15) (grudzień 1, 2022). Udostępniono maj 26, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3006.