Majchrowska-Kielak, Anna. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, no. 22(15) (grudzień 1, 2022). Udostępniono kwiecień 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2977.