Zacharuk, Tamara. „Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence ‐ Based Teaching Strategies, Edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 11, no. 11(4) (lipiec 9, 2021): 131–133. Udostępniono czerwiec 5, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2488.