Zgierun, Radosław. „START(ujemy) Z ECDL!”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 155–157. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2471.