Bocian-Waszkiewicz, Beata. „Scenariusz zajęć Profilaktyczno-Wychowawczych dotyczący kształtowania Poczucia własnej wartości (cz. 2)”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 143–147. Udostępniono wrzesień 26, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469.