Juszczak, Justyna. „Teatr osób niepełnosprawnych Intelektualnie W kontekście Inkluzji społecznej: Studium Przypadku Na przykładzie Grupy Teatralnej «Rabarbar»”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 113–128. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2467.