Grzeszczuk, Halina. „Rola tłumacza języka Migowego”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 129–139. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2465.