Dłutowska-Osik, Hanna. „Kształcenie Ustawiczne W Opinii Nauczycieli studiów Podyplomowych Jednej Z Warszawskich Uczelni”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 101–112. Udostępniono październik 3, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2464.