Rolka, Daria. „Charakterystyka Edukacja osób niepełnosprawnych W Polsce – Wyniki Kontroli Przeprowadzonej Przez Najwyższą Izbę Kontroli”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 61–74. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2461.