Jówko, Ewa. „Klimat społeczny W Szkole Inkluzyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 43–59. Udostępniono czerwiec 7, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460.