Pytka, Lesław. „O Karze, Tolerancji I dobroczynności W Pedagogice Resocjalizacyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 13, no. 13(6) (lipiec 9, 2021): 13–32. Udostępniono październik 4, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457.