Zbroszczyk, Dorota, i Marta Franaszczyk. „Scenariusz zajęć włączających”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 221–226. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2452.