Kiczko-Kamut, Paulina. „«Plastusiowa rączka» − Scenariusz zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych dotyczący Rozpoznawania I Nazywania części ciała”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 217–220. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451.