Bocian-Waszkiewicz, Beata. „Scenariusz zajęć Wychowawczych – Komunikacja Interpersonalna (cz. 1) ”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 213–216. Udostępniono lipiec 12, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2450.