Antas-Jaszczuk, Alicja, i Sergiy Nikitin. „Zastosowanie Technologii W Procesie Rewalidacji osób Z Wadami słuchu”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 173–183. Udostępniono maj 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2445.