Lisowska, Marzena. „Czy Powiedzieć Dziecku O Diagnozie zespołu Aspergera? – Studium Przypadku”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 163–172. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443.