Tzarkova, Olga, i Tatiana Rabota. „Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 141–151. Udostępniono wrzesień 25, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2441.