Kriviradeva, Bozhidara, i Atanasia Stoynova. „The Impact of Manаgement on the Effectiveness in Socioeducational Institutions ”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 91–104. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2436.