Żuraw, Hanna. „Studenci niepełnosprawni Doby ponowoczesności W Polsce”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 14, no. 14(7) (lipiec 9, 2021): 69–90. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2435.