Nasiłowska, Ewa. „II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 15, no. 15(8) (lipiec 4, 2021): 257–260. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2427.