Żuraw, Hanna. „O Nowy Humanizm W Edukacji”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 15, no. 15(8) (lipiec 4, 2021): 65–84. Udostępniono marzec 4, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2411.