Zacharuk, Tamara. „Kształcenie studentów niepełnosprawnych W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym W Siedlcach”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 15, no. 15(8) (lipiec 4, 2021): 13–23. Udostępniono lipiec 21, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401.