Hołownia, Anna. „PRACA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CZASIE PANDEMII”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 20, no. 20(13) (luty 22, 2021): 117–122. Udostępniono marzec 4, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2058.