Zheleva, Elena. „COMPLETE PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF HEALTHCARE SPECIALISTS WORKING WITH CHILDREN AND ADULTS WITH SPECIAL NEEDS”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 20, no. 20(13) (luty 22, 2021): 11–16. Udostępniono maj 25, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2048.