Gaweł-Luty, Elżbieta. „Kreowanie Postaw Tolerancji Jako Przyczynek Do Integracji osób niepełnosprawnych”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 19, no. 19(12) (grudzień 10, 2019): 211–224. Udostępniono czerwiec 5, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1256.