Babiarz, Mirosław, i Paweł Garbuzik. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Na przykładzie działań W województwie świętokrzyskim”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 19, no. 19(12) (grudzień 10, 2019): 115–127. Udostępniono czerwiec 2, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1248.