Zheleva, Elena. „The Methodology of Health Care Training in the Conditions of Interaction Medical Specialists – Children and Adults With Special Needs”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 18, no. 18(11)2018 (listopad 27, 2019): 49–53. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1187.