Jówko, Ewa. „Kompetencje Nauczyciela wspomagającego Wyzwaniem Edukacji Inkluzyjnej”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 18, no. 18(11)2018 (listopad 27, 2019): 39–48. Udostępniono lipiec 17, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1186.