Gaweł-Luty, Elżbieta. „Recenzja Rozprawy Doktorskiej Mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: «Środowiskowe wartości W Planach życiowych uczniów Klas Wiejskich szkół Ponadgimnazjalnych Na Lubelszczyźnie»”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 16, no. 16(9) (listopad 26, 2019): 351–355. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1182.