Jówko, Ewa. „Uczeń Zdolny W Kulturze szkoły”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 16, no. 16(9) (listopad 26, 2019): 225–234. Udostępniono lipiec 17, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1168.