Zheleva, Elena. „Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły Personel Medyczny Do Pracy Z dziećmi I dorosłymi Ze Specjalnymi Potrzebami”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 16, no. 16(9) (listopad 24, 2019): 97–108. Udostępniono lipiec 21, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1157.