Koziej, S. „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO WSPIERANIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23), wrzesień 2023, doi:10.34739/sn.2023.23.01.