Kosznik-Osowicka, P. „ZAMIEŃMY TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI! CZYLI O TRUDNOŚCIACH DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1-3 JAKO WYZWANIU DLA NAUCZYCIELI”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23), wrzesień 2023, doi:10.34739/sn.2023.23.08.