Mórawska, Weronika. „KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA UCZNIÓW WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W OPINII NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 16(23), wrzesień 2023, doi:10.34739/sn.2023.23.05.