Miałkowska-Kozaryna, Milena. „NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15), grudzień 2022, doi:10.34739/sn.2022.22.10.