Gaweł-Luty, Elżbieta, i Renata Lemańczyk. „SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, nr 22(15), grudzień 2022, doi:10.34739/sn.2022.22.05.